UITNODIGING ALGEMENE JAARVERGADERING 2022

GEHANDICAPTENSPORTCLUB “DE STROOM”

BEILEN

Beilen, mei 2022.

Uitnodiging aan verzorgers en vrijwilligers om de Algemene Jaarvergadering van onze vereniging bij te wonen op donderdag 19 mei a.s. in De Noorderhoek Buurthuis, Mussenakkers 1A te Beilen.

Aanvang : 20.00 uur

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Verslag van de algemene Jaarvergadering van 7 oktober 2021 (bijgevoegd)
 5. Jaarverslag 2021 van de secretaris (nagezonden/lezen en vragen schriftelijk indienen)
 6. Financieel verslag 2021 (ter vergadering)
 7. Begroting 2022 (ter vergadering)
 8. Verslag kascommissie – Dhr. Geert Prins en Mw. Lean Lomulder

Reserve is ??.

 1. Verkiezing lid(leden) kascommissie
 2. Bestuursverkiezing    -vacature voor afgevaardigde zwemmen.

-vacature voor penningmeester per 2023

 1. Nieuws van de afdelingen Zwemmen, Fietsen
 2. Opstarten wandelen
 3. 45 jarig jubileum 3 september 2022. Aanvang 13.00 uur. Inloop vanaf 12.30 uur
 • Fotopresentatie voor 3-9; wie heeft er nog foto’s? Graag doorgeven of meenemen
 1. Korte memo Vertrouwens Contact Persoon(V.C.P) door Titia van Nierop
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

Omdat we graag willen weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, is aanmelden gewenst. Dit kan door deze mail te beantwoorden.

Vriendelijke groet,

Namens het bestuur;

Geesje Beugel (secr.)