Veiligheidsbeleid

Preventief veiligheidsbeleid

Gehandicapten Sportclub De Stroom voert een breed preventief beleid om onze kwetsbare sporters en onze vrijwilligers te beschermen, zodat ouders en verzorgers weten dat hun dierbaren of cliƫnten bij ons in goede handen zijn en ook vrijwilligers weten dat zij onze bescherming genieten. Hier hebben de vrijwilligers kennis mee kunnen maken omdat het onderwerp veiligheid jaarlijks op de agenda van de algemene ledenvergadering staat. Welke maatregelen heeft de vereniging nu precies genomen.

Vrijwilligers protocol

We hebben een vrijwilligers protocol opgesteld dat alle nieuwe vrijwilligers krijgen met het verzoek dit goed door te lezen. Na lezing ondertekenen zij een verklaring dat zij dit protocol gelezen hebben en er naar zullen handelen. Dit protocol gaat dieper in op wat wij als vereniging verwachten van vrijwilligers en alle vrijwilligers hebben dit ook ondertekend. Een van de onderwerpen die in dit protocol aan de orde komen is ook seksueel ongewenst gedrag. Dit gaat zowel over ongewenst seksueel gedrag tussen deelnemers onderling als tussen vrijwilliger en deelnemer of vrijwilligers onderling. Het moet duidelijk zijn dat onze vereniging geen seksueel misbruik of seksueel ongewenst gedrag zal tolereren. Als wij het vermoeden hebben van strafbare feiten zullen wij hier aangifte van doen. Als dit een vrijwilliger betreft zullen wij deze vrijwilliger moeten schorsen tot de toedracht duidelijk is.

Vertrouwens(contact)persoon (VCP)

Wij hebben Titia van Nierop aangesteld als vertrouwenscontactpersoon (VCP). Wij vragen van alle vrijwilligers om alert te zijn en dingen die niet in de haak lijken te melden aan Titia van Nierop tel: 06-51802812 Dit kan eventueel ook via iemand van het bestuur. Zij is er voor de eerste opvang bij incidenten, maar ook om het onderwerp bespreekbaar te maken. Sinds enkele jaren bespreken we dit onderwerp dan ook altijd op de jaarvergadering van de vereniging. Als er iets aan Titia gemeld wordt zal zij deze melding zeer discreet en in kleine kring behandelen en beoordelen of doorverwijzing wenselijk is. Zij moet ernstige zaken melden aan het bestuur, maar dit kan met behoud van privacy. In het geval van deelnemers onderling zullen wij onze vermoedens overbrengen aan hun persoonlijk begeleider.

Behalve per telefoon is Titia van Nierop ook bereikbaar per e-mail: Laetitiavannierop@gmail.com

Aannamebeleid

In ons vrijwilligersprotocol staat al vermeld dat er naar je vrijwilligersverleden gevraagd zal worden als je jezelf aanmeldt als nieuwe vrijwilliger bij De Stroom. Ook vragen we van je dat je het vrijwilligersprotocol goed en aandachtig doorleest en ervoor tekent dat je het protocol gelezen hebt en er naar zult handelen. Wij vragen voor alle vrijwilligers een V.O.G. aan. Een V.O.G. is een verklaring omtrent gedrag die we online kunnen aanvragen bij de Dienst Justis. Dit wordt ook geadviseerd door NOC*NSF. Hiervoor hebben de vrijwilligers een DigiD nodig. Wie dit nog niet heeft en hier hulp bij nodig heeft kan contact opnemen met het bestuur.