G.S.C. “DE STROOM” BEILEN E.O.
BESTUURSSAMENSTELLING VANAF 01-1-2024

Koos in ‘t Hout | voorzitter

Mr. J.B. Kanweg
Witteveen
mob. 06-48688370
e-mail: kinthout71@gmail.com

Geesje Beugel | Secretaresse
Zwemmen

Weitgoorn 26
9431 LJ WESTERBORK 
tel 0593-332454
mob. 06-25365893
e-mail geesjebeugel@gmail.com

Bennie Bosman | Penningmeester

Joke Wildeboer | Fietsen

Sander Hut | Wandelen

Foto Roelof Kwint

Roelof Kwint | Notulist

Foto Greetje

Greetje Hepping | Clientenvertegenwoordiger