Vrijwilligers protocol GSC De Stroom Beilen

1. De Algemeen

1.1. De vrijwilliger hoeft niet te beschikken over een opleiding of werkervaring in de gezondheidszorg. Hij/zij dient wel affiniteit te hebben met de doelgroep en dient goed Nederlands te kunnen spreken. Het is wel van belang dat je de deelnemer ziet als zelfstandig persoon, dus respecteer hun mening en probeer niet te betuttelen.
1.2. Om een goed vrijwilliger te zijn is het belangrijk dat je flexibel en zelfstandig bent, beschikt over sociale vaardigheden en je eigen grenzen duidelijk aan kunt geven.
1.3. Blijf nooit met problemen rondlopen, haak in ieder geval nooit zonder je problemen kenbaar gemaakt te hebben, af. Er is praktisch altijd een oplossing te vinden.
1.4. Kom, als je kunt, altijd ruim op tijd. De deelnemers die vrijwel altijd zeer gebaat zijn bij regelmaat in hun leven, zijn met de onzekerheid over de komst van de vrijwilliger erg ongelukkig.
1.5. Het kan zijn dat de verwachtingen van de vrijwilliger niet aansluiten bij de activiteiten van de organisatie, er zijn dan uiteraard geen verplichtingen om langer te blijven.
1.6. De minimumleeftijd om vrijwilliger te worden is 16 jaar. Dit gelet op de verantwoordelijkheid van de begeleiding.
1.7. Elke vrijwilliger komt eerst één of twee keer op proef om van beide kanten te kunnen beoordelen of de vrijwilliger bij ons op zijn/haar plaats is. Het bestuur behoudt zich het recht voor om in te grijpen als een vrijwilliger niet goed (meer) functioneert.
1.8. Voor de vrijwilligers is door de organisatie een aansprakelijkheid verzekering afgesloten.
1.9. Onkosten die in goed overleg zijn gemaakt, worden vergoed.
1.10. Indien mogelijk, volg dan de cursussen die regelmatig via Mee Drenthe worden aangeboden.
1.11. Als je liever (eens) een andere deelnemer wilt begeleiden, zeg dat dan gerust tegen de leiding, een oplossing hiervoor wordt altijd gevonden.

2. Privacy

2.1. Voor de vrijwilligers geldt uiteraard een geheimhoudingsplicht net als voor beroepskrachten in de gezondheidssector ten aanzien van persoonlijke aangelegenheden.
2.2. Als de deelnemer je (ook in vertrouwen) zaken vertelt waarvan je denkt “dit is niet in de haak” licht dan de leiding van de sectie in. Dit zal in het grootste vertrouwen worden behandeld, waarbij de deelnemer nooit komt te weten waar een en ander vandaan komt. Dit is voor de bescherming van de deelnemer zelf.
2.3. Wees voorzichtig met het uitwisselen van privé-gegevens, je kunt hiermee privé lastig gevallen worden, dit kan erg vervelend zijn.
2.4. Helpen bij het omkleden van de deelnemers hoeft alleen bij het zwemmen. Voorkom lichamelijk contact zoveel mogelijk en vertel wat je gaat doen. Maak hier nooit seksueel getinte of denigrerende opmerkingen bij.
2.5. Persoonlijke contacten tussen de vrijwilligers en deelnemers zijn niet verboden, ze worden echter niet gestimuleerd. In sommige gevallen, waarin de deelnemer en vrijwilliger elkaar al langere tijd kennen en persoonlijker met elkaar worden, wordt er wel eens een vakantiegroet of een verjaardagskaart gestuurd. Tevens wordt er dan wel eens een verjaardagsbezoek afgelegd. Dit is echter meer uitzondering dan regel en dat zal in principe zo gehouden moeten worden. Wilt u meer contact met een deelnemer, doe dat dan altijd in nauw overleg met de ouders en/ of professionele begeleiding.

3. Gedrag Deelnemer

3.1. Je bent er voor de begeleiding bij leuke sportactiviteiten en niet om overdreven lastig gedrag alsmaar toe te staan, zie hiervoor ook punt 1.2.

4. Gedrag Vrijwilliger

4.1. Vrijwilligerswerk is wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend, dat wil zeggen: als je je als vrijwilliger aanmeldt, wordt verwacht dat je komt.
4.2. Iedereen kan wel eens niet op een bepaalde avond, hetzij door ziekte, een repetitie of tentamen, familieomstandigheden etc., meld je dan zo vroeg mogelijk af bij de leiding van de sectie zwemmen, fietsen of wandelen. Er kan dan rekening met je afwezigheid gehouden worden.
4.3. Komt de deelnemer waar je mee sport niet, kom dan wel, in de meeste gevallen is uw aanwezigheid dan zeer gewenst om met iemand anders te sporten.
4.4. Wees jezelf, en behandel de deelnemer als medemens en accepteer diens eigenheid.
4.5. Schakel bij onverwachte, alarmerende gebeurtenissen altijd direct de leiding van de sectie in.
4.6. Ga nooit zonder overleg met de leiding van de sectie tijdens het sportuur andere activiteiten ondernemen met de deelnemer die regulier niet gebeuren.

5. Seksueel ongewenst gedrag

5.1 Als je jezelf als nieuwe vrijwilliger meldt bij de Stroom zal er naar je vrijwilligersverleden gevraagd worden. We vragen van je om dit protocol zorgvuldig door te lezen, op de lijst van de sectie te ondertekenen en je ernaar te gedragen. Tevens vragen we voor alle vrijwilligers een VOG aan. Als je dit ontvangen hebt laat je dit zien aan de leiding van jouw sectie of je stuurt per mail een duidelijke foto van de VOG naar Titia van Nierop op mailadres: laetitiavannierop@gmail.com
5.2 Het bestuur van De Stroom accepteert geen ongewenst seksueel gedrag of seksueel misbruik met onze kwetsbare deelnemers. Als er vermoeden is van strafbare feiten wordt de politie ingeschakeld.
5.3 Als men vermoedt dat er ongewenst seksueel gedrag plaats vindt, zowel tussen deelnemers onderling als tussen vrijwilliger en deelnemer of vrijwilligers onderling, zal men dit de vertrouwenspersoon, Titia van Nierop, moeten melden. Dit kan eventueel ook via iemand van het bestuur.
5.4 Onderneem zelf geen stappen alvorens dit met de vertrouwenspersoon te overleggen. Zij zal dit zeer discreet en in kleine kring behandelen. Voorkom praten met en door derden. Valse beschuldigingen kunnen namelijk grote gevolgen hebben.
5.5 Houdt er rekening mee dat enkele deelnemers spontaan en zonder bijbedoelingen lijfelijk contact zoeken. Voor sommige mensen met een verstandelijke beperking is dat de manier om contact te maken. Heb je hier moeite mee, wees dan duidelijk en vertel dat je dit niet prettig vindt.
5.6 Blijf niet met vragen of problemen rondlopen. Bij twijfel, vraag dan de leiding van de sectie of de vertrouwenspersoon.
5.7 Om misverstanden te voorkomen verkleden de deelnemers in het zwembad zich in de grote kleedkamers. Het is niet de bedoeling dat een vrijwilliger met een deelnemer zich afzondert in een klein badhokje.
5.8 Als een deelnemer hulp nodig heeft op het toilet vraag je een tweede vrijwilliger om mee te gaan, uiteraard in overleg met de deelnemer.

6. Veiligheid

6.1 Heb je nog vragen over deelnemers, in verband met gewoontes, afwijkingen, het niveau waarop zij functioneren, kortom wat je graag wilt weten in verband met je eigen functioneren, vraag het de leiding. Zij zullen je graag informeren, het is in het belang van de deelnemer, jezelf en vaak ook de veiligheid.
6.2 Let op “veiligheid”, dat wil zeggen, let op stoepranden, losliggende straattegels, boomstronken, kuilen, rondslingerende zwemattributen losse snoeren etc.
6.3 Wees bij deelnemers met epileptische afwijkingen altijd extra alert. (dit word je van tevoren altijd verteld met daarbij wat er kan gebeuren, zodat je enigszins bent voorbereid.)
6.4 Blijf met zwemmen fietsen en wandelen met je aandacht altijd bij de deelnemer(s) met wie je bent ingedeeld, ook al proberen andere deelnemers je af te leiden.
6.5 Moet je om een of andere reden toch weg, meld je dan af bij de leiding van de sectie en draag de zorg voor de deelnemer over aan een ander in overleg met deze leiding.

7. Ondertekening

7.1 Dit Protocol moet door alle vrijwilligers als gelezen ondertekend worden op de lijst van de betreffende activiteit. Het is niet nodig om bij meerdere activiteiten de lijst te ondertekenen als je bij meerdere sporten vrijwilliger bent. Een keer ondertekenen per vrijwilliger is voldoende.