Preventief veiligheids beleid

Gehandicapten Sportclub De Stroom voert een breed preventief beleid om onze kwetsbare sporters en onze vrijwilligers te beschermen, zodat ouders en verzorgers weten dat hun dierbaren of cliƫnten bij ons in goede handen zijn en ook vrijwilligers weten dat zij onze bescherming genieten. Hier hebben de vrijwilligers al een beetje kennis mee kunnen maken, maar welke maatregelen heeft de vereniging nu precies genomen.

Vrijwilligers protocol

We hebben een vrijwilligers protocol opgesteld dat alle nieuwe vrijwilligers krijgen met het verzoek dit goed door te lezen. Na lezing ondertekenen zij een verklaring dat zij dit protocol gelezen hebben en er naar zullen handelen. Dit protocol gaat dieper in op wat wij als vereniging verwachten van vrijwilligers en alle vrijwilligers hebben dit ook ondertekend. Een van de onderwerpen die in dit protocol aan de orde komen is ook seksueel ongewenst gedrag. Dit gaat zowel over ongewenst seksueel gedrag tussen deelnemers onderling als tussen vrijwilliger en deelnemer of vrijwilligers onderling.

Vertrouwens(contact)persoon (VCP)

Wij hebben Titia van Nierop aangesteld als vertrouwenspersoon (VCP). Wij raden iedereen aan om alert te zijn en dingen die niet in de haak lijken te melden aan Titia van Nierop
tel:  06-51802812    Dit kan eventueel ook via iemand van het bestuur. Zij is er voor de eerste opvang bij incidenten, maar ook om het onderwerp bespreekbaar te maken. Sinds enkele jaren bespreken we dit onderwerp dan ook regelmatig op de jaarvergadering van de vereniging. Als er iets aan Titia gemeld wordt zal zij deze melding zeer discreet en in kleine kring behandelen.

Behalve per telefoon is Titia van Nierop ook bereikbaar per email martinentitia@gmail.com

Aannamebeleid

In ons vrijwilligersprotocol staat al vermeld dat er naar je vrijwilligersverleden gevraagd kan worden als je je aanmeldt als nieuwe vrijwilliger bij De Stroom. Ook vragen we van je dat je het vrijwilligersprotocol goed en aandachtig doorleest en ervoor tekent dat je het protocol gelezen hebt en er naar zult handelen. Wij gaan er in de komende tijd ook toe over om voor alle vrijwilligers een V.O.G. aan te vragen. Een V.O.G. is een verklaring omtrent gedrag die we online kunnen aanvragen bij de Dienst Justis. Dit wordt ook geadviseerd door NOC*NSF. Hiervoor hebben de vrijwilligers een DigiD nodig. Wie dit nog niet heeft en hier hulp bij nodig heeft kan contact opnemen met het bestuur.